Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest MBR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-097) przy ul. 3 Maja 19/25.
  2. osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych dostępny pod adresem e-mail: handlowy@mbr.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez administratora danych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez administratora danych informacji handlowych poprzez kanał komunikacyjny, na który zgoda została wyrażona.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
  7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez administratora usług.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MBR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-097) przy ul. 3 Maja 19/25, moich danych osobowych w celu przesyłania mi przez administratora danych drogą elektroniczną na mój adres e-mail informacji handlowych, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.