FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 

  • administratorem Państwa danych osobowych jest MBR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-097) przy ul. 3 Maja 19/25.
  • osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: handlowy@mbr.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej administratora lub do momentu wycofania zgody.
  • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celu wskazanego w pkt 3 niniejszej klauzuli.
  • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MBR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-097) przy ul. 3 Maja 19/25 moich danych osobowych w celu udzielenia, za pośrednictwem

□ adresu e-mail

odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.